see the English page


Johan Sietzema

 

De natuurlijke processen gebruiken als handlanger

Het bouwen met materialen uit die omgeving

Ingrepen, soms van tijdelijke aard, ontwikkelen zich onder invloed van
de groeiende natuur of weersgesteldheid

Het materiaal en het proces zijn het uitgangspunt

Het spoor van verzamelen en eigen kracht vormen deze aardse materialen  

Lid:
NKvB ( Ned. Kring van Beeldhouwers)
AiNIN (art in nature int.)
ABK (Amsterdams Beeldhouwers Collectief

 

johansietzema@gmail.com

   
Laatste update: 10-11-2013