Workshop

De Natuurlijke processen gebruiken als handlanger
Drenthe Binnen-Buiten
St. Kunst en Cultuur Drenthe
Veenmuseum, Bargercompascuum 1999